Termíny

27.9.2017 - Startup Festival

29.9.2017 15:00 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání




Výroční zprávy

Pokračujte do dokumentového serveru systému ISIS.

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a ve smyslu rozhodnutí kolegia rektora VŠE zpracovává vedení Národohospodářské fakulty výroční zprávy. Struktura obsahu výroční zprávy fakulty v základních rysech kopíruje rámcovou osnovu, kterou pro tyto výroční zprávy o činnosti jednotlivým veřejným vysokým školám doporučilo MŠMT ČR. Výroční zprávu projednává akademický senát Národohospodářské fakulty.