Přijímací řízení do NMS bez přijímacích zkoušek

Vážení studenti, absolventi či budoucí absolventi bakalářského studia na NF VŠE,

dovolte mi, abych Vás informoval o podstatné změně v rámci přijímacího řízení na navazující magisterské studium na NF VŠE.

Všichni uchazeči, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, budou přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu NF VŠE bez nutnosti absolvování přijímacího testu, a to s účinností od začátku akademického roku 2017/18, tzn. již v přijímacím termínu leden 2018.

O výše uvedené změně pojednává Vyhláška o příjímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2017/18 na NF VŠE, blíže pak zejména článek 52.

Věřím, že Ti z Vás, kteří uvažují o pokračování studia na NF VŠE i v navazujícím magisterském studijním programu, toto zjednodušení přijímacího řízení uvítají. Připomínám však, že si musí podat přihlášku na navazující magisterské studium nejpozději do 5. 12. 2017.

Přeji Vám pohodové dny a jen samé úspěchy při Vašem studiu.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

děkan NF VŠE v Praze


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague