Členové zkušebních komisí

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Hospodářské politiky (kód HP102) a pro státní zkoušku ze studijního oboru Hospodářská politika (kód HP101 ), pro obhajobu bakalářské práce (NH0), pro obhajobu diplomové práce (HP000)

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

doc. Ing. Ludmila Vébrová, CSc

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Ekonomie a práva (kód HP207) a pro státní zkoušku z vedlejší specializace (EKP1 + 5EP1)

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

doc. Mgr. PhDr. Drs. Silvester van Koten, M.A., Ph.D.

doc. Niclas Berggren, Ph.D.

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomie a psychologie (kód 5BE)

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

doc. Mgr. PhDr. Drs. Silvester van Koten, M.A., Ph.D.

doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Ing. Tomáš Miklánek, M.A.

Mgr. Peter Katuščák, M.A., Ph.D.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Makroekonomická analýza (kód MAA1 a 5MA1)

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Ing. Jaromír Šindel, Ph.D.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika (kód EZU1 a 5EZ1)

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

Mgr. Soňa Křítková, Ph.D.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Ivana Pečinková, Ph.D.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Hospodářská a sociální politika (kód 5HS1 a 5HP1) a pro státní zkoušku z vedlejší specializace Management hospodářské politiky (kód 5MHP)

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního oboru Národní hospodářství (kód NH1 a NH2)

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

doc. Ing. Ludmila Vébrová, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Sociální politika (kód SPO1 a 5SP1) a 5TP1

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního oboru Ekonomika a správa životního prostředí (kód ZP101) a pro obhajobu diplomové práce (kód ZP000)

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

doc. Mgr. PhDr. Drs. Silvester van Koten, M.A., Ph.D.

Ing. Erik Geuss, Ph.D.

Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ing. Jiří Louda

Ing. Jan Macháč

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomika životního prostředí (kód 5ZP1)

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

doc. Mgr. PhDr. Drs. Silvester van Koten, M.A., Ph.D.

Ing. Erik Geuss, Ph.D.

Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ing. Jiří Louda

Ing. Jan Macháč

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (kód HD101) a pro obhajobu diplomové práce (kód HD000)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson

Ing. Klára Fabianková, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (kód 5HD a 5HD2) a pro státní zkoušku z vedlejší specializace Moderní hospodářské a politické dějiny (kód 5MEP)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson

Ing. Klára Fabianková, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (kód 5MV a 5HD3)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson

Ing. Klára Fabianková, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Ekonomie (kód EKS, EKS_5 a EKS50), pro státní zkoušku ze studijního oboru Ekonomická analýza (kód EA101), pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomická teorie (kód ETE a 5ET1), pro státní zkoušku ze studijního oboru Ekonomie (kód EK1 a EK2), pro bakalářskou zkoušku z Ekonomie (kód EKN) a pro bakalářskou zkoušku Ekonomie II. (kód EK3) a pro obhajoby závěrečných prací (kód EA000 a EK0)

prof. Ing. Robert Holman, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

doc. Drs. Silvester van Koten, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav Kuře, CSc.

doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Ing. Jan Babin, CSc.

Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Ing. Jan Kubíček, Ph.D.

JUDr. Ing. Dušan Tříska, CSc.

Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D.

Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Ing. Tomáš Miklánek, M.A.

Mgr. Peter Katuščák, M.A., Ph.D.

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.

Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.

Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Ing. Jaromír Hurník, Ph.D.

PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.

Mgr. Ing. Pavla Vozárová, Ph.D.

Ing. Lukáš Máslo, Ph.D.

Ing. Jaromír Prokop, MBA

Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Ing. Aleš Rod, Ph.D.

Ing. Martin Slaný, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

PhDr. Lubomír Cingl

Mgr. Klára Kalíšková

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Regionalistiky (kód HP204 a RE102), pro státní zkoušku ze studijního oboru Regionalistika a veřejná správa (kód RE101) a pro státní zkoušku ze studijního oboru Regionální studia (kód RS101)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Veřejné správy (kód RE201), pro státní zkoušku ze Správních věd (kód HP203) a pro státní zkoušku ze studijního oboru Veřejná správa (kód VS101)

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

JUDr. Jan Vondráček

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Rozvoj měst a regionů (kód RMR1 a 5RR1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Regionální rozvoj a evropská integrace (kód REI1 a 5RE1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Veřejná správa (kód 5VS1)

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

JUDr. Jan Vondráček

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Regionální studia (5RS1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro bakalářskou zkoušku Cestovní ruch a regionální rozvoj (kód CRR)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj (kód RE1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

JUDr. Jan Vondráček

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Filosofie (kód FIL1 a 5FI1)

doc. PhDr. Ján Pavlík

doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.

PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.

Ing. Petr Špecián, Ph.D.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague