Vedlejší specializace

Vedlejší specializaci si mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili.

Registrace probíhá v InSIS - portálu studenta.

 

Katalog vedlejších specializací

Přehled vedlejších specializací

ID Název specializace
5BE Ekonomie a psychologie
5EP Ekonomie a právo
5ET Ekonomická teorie a analýza
5EZ Ekonomická žurnalistika
5FI Filosofie a metodologie vědy
5HD Novodobé hospodářské dějiny
5MHP Management hospodářské politiky
5MV Dějiny mezinárodních vztahů
5RR Rozvoj měst, obcí a regionů
5MEP Modern Economic and Political History (in English)

 Od LS 17/18 se otevírá nová vedlejší specializace 5VS Praktikum ve veřejné správě.

Etapy registrace VS

(I) Student si registruje VS v portálu studenta v ISIS. V registraci nezáleží na pořadí registrace studentů.

(II) Po automatizovaném zápisu následuje etapa ručního zápisu. V ručním zápisu se student může přímo (záleží na pořadí) zapisovat do VS s volnou kapacitou.

(III) Teprve po skončení etapy ručního zápisu jsou zapsané VS automaticky zaevidovány do studijní agendy. Student získá přístup do skupin VS pro registrace předmětů.

Kdo si může registrovat vedlejší specializaci?

Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky:

Jak se registrovat

K dispozici jsou také návody:

Texty a materiály připravil/a:  doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. dne 22.12.2011, stránky FMV s příspěvkem k VS

Které vedlejší specializace jsou pro vás připustné?

Na základě rozhodnutí děkana naší fakulty si smíte zapsat kteroukoli vedlejší specializaci ze všech fakult Vysoké školy ekonomické (pokud ovšem u ní není výslovně uvedeno, že je pro váš obor nepřípustná).

Upozornění pro studenty plánu C a D:

Od akademického roku 2006/07 se vedlejší specializace otevírají v podobě odpovídající ECTS. Může se stát, že požadavky na absolvování vedlejší specializace budou pro vás znamenat nutnost získat více než standardních 18 kreditů (typicky např. 20 kreditů). V takovém případě vám proděkan pro pedagogiku na základě vaší žádosti přidá příslušný počet rezervních kreditových poukázek.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague