29.9.2017 15:00 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Jak postupovat dále: MÁM / NEMÁM nárok na přijetí do studia

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 9. 2013 – 31. 5. 2014) v testu NSZ OSP/VSP dosáhli  výsledku na úrovni 50. percentilu nebo lepšího MAJÍ nárok na přijetí do studia.

Svého nároku mohou takoví uchazeči využít pouze v případě, že se osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřeného zmocnění) dostaví na studijní oddělení NF VŠE k zápisu do studia. Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí k zápisu nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati

Informace o zápisech naleznete zde

 

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 9. 2013 – 31. 5. 2014) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli  výsledku na úrovni 50. percentilu nebo lepšího NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí, proto obdrží poštou od NF VŠE rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

Informace o odvolání naleznete zde.