Percentilová hranice

Percentilová hranice bude stanovena až po posledním možném termínu Scio testů - tedy ne dříve, než začátkem června 2018.

Uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí, bude NF VŠE kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce.

 Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia.  


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague