Mimořádné studium

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme každý semestr placené mimořádné studium předmětů Národohospodářské fakulty.

Co mimořádné studium nabízí:

Co však mimořádné studium nenabízí:

Které předměty můžete studovat:

Kolik mimořádé studium stojí:

Studium je placené, probíhá zpravidla v rámci standardního semestru (13 výukových týdnů) a cena každého kurzu se odvíjí od počtu ECTS kreditů: za každý ECTS kredit se účtuje poplatek 700,- Kč. Tak například chcete-li absolvovat předmět Ekonomická propedeutika (jehož kódové označení je 55F101), zjistíte, že je oceněn 4 ECTS kredity. Za možnost jeho absolvování tedy zaplatíte 4 x 700, tj. 2800,- Kč.

Údaje pro platbu:

Jak postupovat, chcete-li být přijati:

  1. Stáhnete si zde níže žádost o mimořádné studium.
  2. Vyhledáte si předměty, které chcete studovat, a vyplníte žádost. Pozor! Do žádosti určené Národohospodářské fakultě pište pouze předměty vypisované touto fakultou!
  3. S vyplněnou žádostí navštívíte studijní referentku pro mimořádné studium, která provede vše potřebné, případně Vám poradí.
  4. Dále Vám předá složenku na odpovídající částku (platit ovšem můžete i bankovním převodem).
  5. Poté, co přinesete referentce ústřižek složenky nebo výpis z účtu, případě doklad o složení hotovosti na účet fakulty, bude Vaše žádost kladně vyřízena a bude Vám vystaven Výkaz o mimořádném studiu.
  6. Termíny pro přihlášení do mimořádného studia nejsou striktně stanoveny. Vzhledem k průběhu v rámci výuky je však vhodné proces příhlášení se do mimořádného studia započít před začátkem každého semestru. Pokud přijdete v době, kdy již nebude v kursech volné místo, nebude lze Vaší žádosti vyhovět. Je tedy třeba přijít co nejdříve.

Žádost o přijetí do mimořádného studia


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague