Termíny

22.5.2018 - 25.5.2018 - 9th Economics & Finance Conference, London

Hledat
Pokročilé hledání
Navazující magisterské studium – souhrn úspěšnosti pro LS 2010/2011

Související stránky

Celkem se přijímacího řízení účastnilo 196 uchazeček a uchazečů, z nichž nakonec splnilo podmínky Vyhlášky pro přijetí 131 studentů. Avšak celkový počet zapsaných ke studiu je nakonec nižší vlivem nutnosti ještě doložit ukončené bakalářské vzdělání ke dni zápisu. Dle předběžných statistik studijního oddělení 30 studentů nesplnilo podmínku Bc. vzdělání a ke studiu nastoupilo 101 uchazeček a uchazečů z počtu 131. Tj. pro nadcházející přijímací řízení je volných 149 míst v navazujících magisterských programech NF VŠE pro studium od ZS 2011/2012. Celkem tedy v AR 2010/2011 chceme přijmout ke studiu 250 studentek a studentů.

Počet platných přihlášek 196
Počet studentů splňující přímo podmínky Vyhlášky dle článku (37) 93
Počet studentů pozvaných na termín e-testu 103
Z nich test řádně splnilo: 38
Z nich neuspělo: 46
Z nich se nedostavilo: 19

Pro splnění zkoušky (e-test v anglickém jazyce) dne 20.1.2011 bylo nutné dosáhnout alespoň:

  • 45 bodů z Ekonomie
  • 50 bodů z Odborného předmětu

Zde jsou výsledky pouze těch 103 uchazeček a uchazečů pozvaných na termín testu dle oborů:

Navazující magisterské studium E-test z ekonomie a odborného předmětu
Celkem
Obor Splnil/a Nesplnil/a Nedostavil/a se
Ekonomická analýza 6 14 3 23
Hospodářské a politické dějiny 5 1 0 6
Hospodářská politika 20 12 7 39
Regionální studia 2 11 4 17
Veřejná správa 1 5 2 8
Ekonomika a správa životního prostředí 4 3 3 10
Celkový součet 38 46 19 103

Celkový pohled na všech 196 uchazeček a uchazečů:

Navazující magisterské studium Uchazeč splňuje podmínky Vyhlášky Celkem
Obor Splnil/a Nesplnil/a Nedostavil/a se
Ekonomická analýza 24 14 3 41
Hospodářské a politické dějiny 12 1 0 13
Hospodářská politika 56 12 7 75
Regionální studia 20 11 4 35
Veřejná správa 11 5 2 18
Ekonomika a správa životního prostředí 8 3 3 14
Celkový součet 131 46 19 196