Termíny

29.5.2017 - 1.6.2017 - 8th Economics & Finance Conference, London

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoby doktorské disertační práce

Související stránky

15. 3. 2017, 14,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Emilie Jašové "Koncept a metody odhadu NAIRU a hospodářského cyklu na trhu práce v zemích Visegrádské skupiny"

15. 3. 2017, 15,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Ing. Dominika Stroukala "Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce"

23. 3. 2017, 17,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Terezy Krček "Ve světle bontonu". Pojem konzumu v meziválečném Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.

14. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Dany Kloudové "Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku"

20. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Jílka "Výběr kvantitativních a kvalitativních metod pro komplexní hodnocení PPP projektů"

20. 9. 2016, 15,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Kolaříkové "Dopady finanční podpory ze strukturálních fondů na růst krajů České a Slovenské republiky"9