Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoby doktorské disertační práce

Související stránky

7. 2. 2018, 18,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Petra Kolaříka „Zhodnocení podpory podnikání poskytnuté z Operačního programu Podnikání a inovace“

11. 12. 2017, 12,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiřího Štekláče  „Návrhy neortodoxních nástrojů vyhlazování úvěrového cyklu v úvěrové ekonomice“

20. 9. 2017, 13,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiřího Loudy „Application of Economic Policy Instruments in the Management of Natural Resources with a Special Focus on the Concept of Ecosystem Services“

12. 6. 2017, 15,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce PhDr. Jana Šlajse, LL.M. "Národohospodářské dopady institucionální restrukturalizace aplikovaného českého zemědělského výzkumu"

17. 5. 2017, 9,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Zdenky Johnson "Hospodářská politika USA a Německa v letech 1933 - 1939"

17. 5. 2017, 10,15 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Robina Maialeha "Critical Theory and Dialectics of Contemporary Economics"

17. 5. 2017, 11,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Martina Komrsky "Hospodářský cyklus, měnová politika a finanční trhy: moderní rakouský pohled"

15. 3. 2017, 14,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Emilie Jašové "Koncept a metody odhadu NAIRU a hospodářského cyklu na trhu práce v zemích Visegrádské skupiny"

15. 3. 2017, 15,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Ing. Dominika Stroukala "Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce"

23. 3. 2017, 17,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Terezy Krček "Ve světle bontonu". Pojem konzumu v meziválečném Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.

14. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Dany Kloudové "Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku"

20. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Jílka "Výběr kvantitativních a kvalitativních metod pro komplexní hodnocení PPP projektů"

20. 9. 2016, 15,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Kolaříkové "Dopady finanční podpory ze strukturálních fondů na růst krajů České a Slovenské republiky"9