Habilitační přednáška Ing. Heleny Chytilové, Ph.D., M.A.

Dne 14. února 2018 od 14:30 se koná na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v zasedací místnosti 350 NB habilitační přednáška

Ing. Heleny Chytilové, Ph.D., M.A.

na téma: „Peněžní iluze a ekonomická gramotnost“ (Habilitační práce k nahlížení pro veřejnost je k dispozici od 8. února 2018 v místnosti 311 NB VŠE v době od 9:00 h do 11:30 h – nebo po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 224 095 557)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague