14. 1. 2022: Den otevřených dveří NF

Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze proběhne v pátek 14. ledna 2022 od 13:00 on-line jako stream na youtube fakulty. Stream bude probíhat na našem YouTube kanále, který naleznete zde

Během streamu se dozvíte proč podat přihlášku právě na Národohospodářskou fakultu, jaké možnosti fakulta nabízí, jakým způsobem probíhá přijímací řízení, jaké je uplatnění našich absolventů v praxi, jaké jsou možnosti studia v zahraničí a mimoškolských aktivit a mnoho dalšího. To všechno jednak z pohledu vedení naší fakulty. ale také pohledem studentů Vendulky a Petra. Během streamu 14. 1. 2022 od 13:00 do 14:00 bude k dispozici také studijní referentka, která bude reagovat na Vaše otázky v chatu.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale zejména v bankovním a podnikatelském sektoru. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v oblasti ekonomického vzdělávání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje v různých anketách na prvním či druhém místě nejlepších ekonomických fakult v ČR. Studijní programy na fakultě jsou atraktivní, jdou s dobou a současně připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

V nadcházejícím akademickém roce budou pro studenty otevřeny tři bakalářské studijní programy, a sice program Ekonomie, program Národní hospodářství a program Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky a do prezenční formy bakalářského studia fakulta přijme 480 uchazečů.

Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování jeho univerzitního charakteru stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, i v letošním roce se vedení fakulty rozhodlo svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio.

Více o podmínkách a průběhu přijímacím řízení zde.