20. 2. profesorská přednáška doc. Ing. Karla Zemana, CSc.

Dne 20. února 2019 se koná od 14:30 hod. na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v zasedací místnosti 350 NB profesorská přednáška doc. Ing. Karla Zemana, CSc. na téma: „Vybrané aspekty efektivnosti fiskální politiky vlád ČR ve vztahu k efektivnosti využití privatizačních příjmů v letech 1993-2015“.