Den otevřených dveří 2020

Vážení studenti a absolventi středních škol,                                                                                                      Facebooková událost

zveme Vás na Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který se koná v pátek dne 10. ledna 2020 v 10.00 hod. v Likešově aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat z oborů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj. Uplatnění při tom naleznou nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. O kvalitě i prestižním postavení NF VŠE svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.– 2. místě v hodnocení Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR. Obory na fakultě jdou s dobou a připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. Toho je důkazem i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Na dni otevřených dveří se dozvíte vše o:

 • Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE
 • Podmínkách přijetí
 • Přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s přijetím na NF VŠE

Program Dne otevřených dveří:

 • Přivítání
 • Úvodní slovo děkana
 • Představení jednotlivých oborů:
  • Ekonomie
  • Národní hospodářství
  • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Informace o možnostech studia v zahraničí
 • Vystoupení studentského zástupce
 • Jak se na fakultu přihlásit?
 • O testech OSP společnosti SCIO
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Pro zájemce prohlídka areálu VŠE v Praze (po ukončení programu)

Těšíme se na setkání.

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze