Den otevřených dveří – leden 2016

Vážení studenti a absolventi středních škol, zveme Vás na Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který se koná v sobotu dne 9. ledna 2016 v 10.00 hod. ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.
dod4
Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.
Na dni otevřených dveří se dozvíte vše o:

 • Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE
 • Podmínkách přijetí
 • Přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s přijetím na NF VŠE

dod3
Program Dne otevřených dveří

 • Přivítání
 • Úvodní slovo děkana
 • Představení jednotlivých oborů:
  • Ekonomie
  • Národní hospodářství
  • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Informace o možnostech studia v zahraničí
 • Vystoupení studentského zástupce
 • Jak se na fakultu přihlásit?
 • O testech OSP společnosti SCIO
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Pro zájemce prohlídka areálu VŠE v Praze (po ukončení programu)
 • Těšíme se na setkání.

Za vedení fakulty: doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze
 
dod5