Den otevřených dveří – leden 2019

Vážení studenti a absolventi středních škol,

zveme Vás na Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který se koná v pátek dne 11. ledna 2019 v 10.00 hod. v Likešově aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.– 2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR. Studijní programy na fakultě jdou s dobou a připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Na dni otevřených dveří se dozvíte vše o:

 • studiu, studijních programech i dalších možnostech studentů NF VŠE;
 • podmínkách přijetí;
 • přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s přijetím na NF VŠE

Program Dne otevřených dveří NF:

 • Přivítání
 • Úvodní slovo děkana
 • Představení jednotlivých studijních programů:
  • Ekonomie
  • Národní hospodářství
  • Veřejná správa a regionální rozvoj

Informace o možnostech studia v zahraničí

 • Vystoupení studentského zástupce
 • Jak se na fakultu přihlásit?
 • O testech OSP společnosti SCIO
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Pro zájemce prohlídka areálu VŠE v Praze (po ukončení programu)

Těšíme se na setkání.

Za vedení fakulty:
Ing. Michal Mirvald, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze

Na  http://nf.vse.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/ si můžete prohlédnout reportáže z minulých let.