Dlouholetá členka Vědecké rady NF prof. Pastoráková byla zvolena děkankou Národohospodárskej fakulty EUBA

Dlouholetá členka Vědecké rady Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., byla zvolena děkankou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, a to na funkční období 1.9.2019 – 31. 1. 2023.

Paní profesorce blahopřejeme.