Doc. Miroslav Ševčík jmenován do funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE s účinností od 1. července 2022

Rektor s účinností od 1. července 2022 jmenoval doc. Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, a to na čtyřleté funkční období, do 30. června 2026.

Doc. Ševčík nastupuje do funkce po prof. Chytilovi. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Petr Dvořák poděkoval prof. Chytilovi za odvedenou práci.