Informace k mimosemestrálnímu kurzu 5HP442 Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců

Mimosemestrální kurz 5HP442 Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců vznikl na základě požadavků a poptávky ze strany studentů Národohospodářské fakulty VŠE. Samotní studenti navázali kontakt s Úřadem vlády ČR. Jejich snaha následně vedla k podepsání „Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, organizaci a pořádání akademických projektů“. Jedním z výstupů této spolupráce je i výše uvedený mimosemestrální kurz, který je na NF VŠE řádně akreditován.
Vedení Národohospodářské fakulty VŠE se ho rozhodlo realizovat mimo jiné i z toho důvodu, že samotná hospodářská politika a fungování státní správy je hlavní náplní akreditovaných a vyučovaných oborů.
Na Národohospodářské fakultě se snažíme u studentů již od prvního ročníku rozvíjet kritické myšlení, poukazujeme na širší souvislosti přijímaných hospodářsko-politických rozhodnutí a učíme je podrobné a do hloubky zaměřené analýze jednotlivých hospodářsko-politických počinů. Zároveň je tento kurz pro studenty volitelný. Je na svobodném rozhodnutí našich studentů, zda přednášky členů vlády chtějí navštěvovat.
Na Národohospodářské fakultě VŠE dlouhodobě přednáší své kurzy např. tvůrce a realizátor transformačního procesu v ČR prof. Klaus, dále pak bývalý primátor hl. m. Prahy dr. Hudeček, náměstek MV pro státní službu dr. Postránecký, bývalý ministr a velvyslanec při OECD prof. Dyba, předsedkyně Národní rozpočtové rady a bývalá členka Bankovní rady doc. Zamrazilová, bývalí členové bankovní rady prof. Janáček, doc. Řežábek, dr. Štěpánek, prof. Holman, jednotlivé přednášky má např. vrchní státní zástupkyně dr. Bradáčová a mnoho dalších lidí z praxe.
Považujeme za zásadní, aby měli studenti možnost kriticky reflektovat teoretické poznatky na základě přednášek skutečných tvůrců reálné hospodářské politiky. Tento kurz je jedinečnou příležitostí setkat se s tvůrci těchto procesů, o kterých se studenti učí i v jiných předmětech.
Jednotliví ministři se budou v přednáškách zabývat hospodářsko-politickými aspekty svého resortu, seznámí studenty s konkrétními nástroji realizace strategických, střednědobých a operativních cílů. Kdo jiný než ministři mají představovat strategii hospodářské politiky ČR do budoucnosti? Vedení NF VŠE se domnívá, že z pohledu praktické hospodářské politiky a fungování veřejné správy mohou právě její tvůrci a osoby zodpovědné za její realizaci předat studentům aktuální informace co nejvíce bezprostředně. Ministři zhodnotí vliv realizované fiskální a monetární politiky na oblast, kterou tvoří a řídí. Studenti budou moci, stejně jako u jiných kurzů, které zabezpečuje NF VŠE, klást přednášejícím dotazy a vést s nimi diskuzi.
Naštěstí naši studenti, až na nepatrné výjimky, nejsou stádem nemyslících a zmanipulovatelných ovcí.
Mezi potenciálními přednášejícími je 9 nestraníků, tedy nejsou ani členy politického hnutí ANO.
Hospodářskou politiku dělají všude na světě v pluralistických demokratických společnostech politici. Reálně ji povětšinou nedělají aktivisté, novináři a hloučkaři na náměstích. Výsadou demokracie je to, že se k ní mohou vyjadřovat.
Na základě hysterické reakce některých politických aktivistů byla napsána „Petice proti přednáškám členů vlády bez důvěry na VŠE“. My ctíme jejich svobodnou volbu vyjádřit se. Jejich text však připomíná spisek kádrováka z dob Vasiľa Biľaka. Ale autoři petice pravděpodobně nebudou vědět, kdo to byl. Podstata snahy o cenzuru však bohužel zůstává stejná.
Nezaznamenali jsme Pokorného (spoluautor výše uvedené petice a člen štábu jednoho z uchazečů o funkci prezidenta) petici a protesty proti vystoupení pana premiéra Babiše a dalších ministrů před pár týdny na půdě jeho mateřské fakulty. Druhá spoluautorka má pravděpodobně taktéž politické cíle. Je spolupracovnicí politika a poslance Rakušana (STAN).
Za podivné lze považovat i to, že někteří studenti jiných fakult chtějí poučovat, co se má na Národohospodářské fakultě VŠE učit a staví se tak přímo proti velké části studentů Národohospodářské fakulty, kteří o takový kurz projevili zájem a v podstatě se velkou měrou zasadili o jeho realizaci.
Na závěr lze jen dodat, že kurz je celoškolsky volitelný a doporučujeme ho i studentům všech ostatních fakult, kteří mají kritické myšlení.
 
V Praze dne 27. 3. 2018
 
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
tiskový tajemník NF VŠE
 
Informace k mimosemestrálnímu kurzu 5HP442