Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium se koná 28.11.

Vysoká škola ekonomická v Praze vypisuje pro akademický rok 2020/2021 místa doktorandů pro doktorské studijní programy. Programy lze studovat v prezenční či kombinované formě, většina z nich je akreditována také v angličtině.

Kompletní informace o přijímacím řízení, jednotlivých programech i možnostech, které vám doktorské studium může nabídnout, získáte během informační schůzky 28. listopadu, 14-15 h v NB 169.

Přehled programů:

  • Ekonomická teorie
  • Hospodářská politika
  • Moderní hospodářské dějiny
  • Regionální rozvoj

Volná místa doktorandů pro akademický rok 2020/2021

– Ekonomická teorie 15-20 míst pro všechny programy dohromady3
– Hospodářská politika
– Moderní hospodářské dějiny
– Regionální rozvoj

3 počet volných míst po získání akreditace (předpokládaný termín získání akreditace: prosinec 2019)

Přihláška k doktorskému studiu

Do 29. května 2020 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat na danou fakultu Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích a souběžných studiích od 1. 1. 1999.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky se konají 18. června 2020. Termín konání náhradní zkoušky je 10. září 2020. Informace o přijímací zkoušce získáte u referentek pro doktorské studium příslušných fakult VŠE a na webových stránkách školy.

Informace o přijímací zkoušce získáte u referentek pro doktorské studium a na webových stránkách školy.

Podrobnější informace o doktorském studiu vám poskytne Mgr. Sabina Zukalová – mail: sabina.zukalova@vse.cz, tel. 224 095 733, kancelář IB 317, Oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.