Inovační týden ZS 2022/2023 – program Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Tímto semestrem VŠE zavádí novinku v organizaci semestru, a to Inovační týden ve výuce. První Inovační týden proběhne v 7. týdnu semestru (31. 10. – 4. 11. 2022). V tomto týdnu nebude probíhat standardní výuka a místo ní bude pro Vás připravena celá řada akcí! Cílem Inovačního týdne je modernizovat výuku na VŠE, prohloubit její praktickou dimenzi a učinit pro Vás studium na VŠE zajímavějším a zábavnějším.

I Národohospodářská fakulta se do této akce aktivně zapojuje s celou řadou aktivit, jejichž přehled Vám poskytujeme níže. Výčet aktivit budeme ještě v následujících týdnech rozšiřovat. Čekají Vás jak akce přímo na Žižkově, tak i exkurze a výlety mimo areál VŠE.

Nenechte si ujít příležitost prohloubit své praktické znalosti, naučit se něco nového a potkat celou řadu nových lidí, a to jak vyučujících a spolužáků, tak i osob z praxe. V případě dotazů můžete oslovit níže uvedené kontaktní osoby u jednotlivých akcí, v případě všeobecných dotazů k průběhu Inovačního týdne můžete kontaktovat proděkanku pro studium Ing. Adélu Zubíkovou, Ph.D.

 

Série přednášek prof. Jeana-Roberta Tyrana z University of Vienna

 • TÉMA: Behavioral and Experimental Economics
 • KDY: 31. 10. – 2. 11. 2022, vždy od 9:15 do 12:30 a od 14:15 do 17:45
 • KDE: Žižkov, RB 212
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URČENO PRO: studenty předmětu 5EN381
 • Více informací zde.

 

Sumarizace látky předmětů 5IE250/5IE750 z prvních čtyř výukových týdnů a její praktická aplikace

 • ANOTACE: Během inovačního týdne dojde k sumarizaci látky z prvních čtyř výukových týdnu před průběžným testem s praktickou aplikací a individuálními konzultacemi s vyučujícím.
 • KDY: 31. 10. 2022 17:00 – 19:30, 1. 11. 2022 17:00 – 19:30
 • KDE: Žižkov, RB 209 (pouze předpoklad)
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
 • URČENO PRO: studenty předmětů 5IE250, 5IE750

 

Káva s proděkankou

 • ANOTACE: Káva s proděkankou pro zahraniční vztahy. Setkání se studenty, kteří absolvovali v uplynulém roce zahraniční pobyt, navázání kontaktu a získání zpětné vazby za účelem uspořádání budoucí schůzky pro zájemce o studium.
 • KDY: 31. 10. 2022, 16:00 – 17:00
 • KDE: Žižkov, SB 211
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URČENO PRO: studenty, kteří úspěšně realizovali studijní pobyt v zahraničí

 

Rozpočtový proces hl. m. Prahy a chudé město pražské

 • ANOTACE: Hostování v rámci přednášek KREG:
  • Rozpočtový proces hl. m. Prahy– přednášející Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu
  • Chudé město pražské– přednášející Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy
 • KDY: 1. 11. 2022, 11:00 – 14:30
 • KDE: Žižkov, RB 109
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Petr Toth, CSc.
 • URČENO PRO: studenty předmětů 5RE444, 5RE340, 5RE445, 5RE446, 5RE204, 5RE403, 5RE320

 

Přednáška odborníka z praxe na téma „Lobbing v ČR“

 • ANOTACEPřednáška se zaměří na teoretické a praktické aspekty lobbingu včetně případových studií jeho úspěšné a neúspěšné realizace.
 • KDY: 1. 11. 2022, 11:00 – 16:15
 • KDE: Žižkov, SB 240
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
 • URČENO PRO: studenty předmětu 5EN302

 

Externí přednáška expertů z EY

 • ANOTACEEfektivnost dotačního systému na příkladech z praxe, účinnost veřejné kontroly na příkladech z praxe, efektivnost veřejných zakázek na příkladech z praxe.
 • KDY: 1. 11. 2022, 12:45-17:15
 • KDE: Žižkov, SB 208
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
 • URČENO PRO: 5RE320 Veřejné finance; 5RE403 Finance veřejné správy a veřejného sektoru.

 

Přednáška Aplikace projektového řízení ve velké organizaci

 • ANOTACE: Přednáška společnosti Moore Czech Republic s.r.o.
 • KDY: 2. 11. 2022, 9:00 – 13:00
 • KDE: Žižkov, SB 239
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
 • URČENO PRO: studenty předmětů 5RE001, 5RE340, 5RE330 a 5RE411.

 

Seminář: Jsou inovace, buzzword nebo jediná možná cesta?

 • ANOTACE: Inovace jsou disciplína, kde je zásadním článkem přístup společnosti a jednotlivců, který ovlivňuje úspěšnost a radost z výsledků. Proč se zpravidla nedaří novinky a změny uvést v život nebo dlouhodobě udržet? Pojďme se podívat na to, jak nesejít z cesty a vytvořit udržitelnou změnu. Seminář proběhne se zajímavou osobností Bc. Janem Brusem. 
 • KDY: 2. 11. 2022, 14:00 – 16:00
 • KDE: v prostorách sídla společnosti 1. VOX a.s. (Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1)
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
 • URČENO PRO: pro studenty Ing. Zdenky Vostrovské, CSc.

 

Workshop: Těžba a obchod s uhlím v první Československé republice

 • ANOTACE: Workshop je organizován v rámci projektu Vývoj těžby a obchodu s hnědým uhlím v českých zemích (Československu, České republice) od druhé poloviny 19. století do současnosti realizovaného na Katedře hospodářských dějin NF VŠE.
 • KDY: 2. 11. 2022, 16:00 – 18:00
 • KDE: Žižkov, NB 350
 • KONTAKTNÍ OSOBA: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
 • URČENO PRO: studenty programu Moderní hospodářské dějiny

 

Proč začít uvažovat o studiu v zahraničí a vyvrácení zažitých mýtů

 • ANOTACE: Cílem přednášky je nejen vyvrátit zavedené mýty o studiu v zahraničí a uvést jeden a tisíc důvodů proč v zahraničí studovat, co udělat pro přijetí na studijní zahraniční pobyt, ale možnost vyslechnout si i zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt absolvovali.
 • KDY: 2. 11. 2022, od 17:00
 • KDE: Žižkov, RB 209
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URČENO PRO: všechny zájemce o studium v zahraničí (z českých programů)

 

CNS EXPO | Deloitte NEXT

 • ANOTACE: Jedná se o veletrh týmů z consultingového prostředí společnosti Deloitte uspořádaný týmem Deloitte NEXT. Studenti budou mít možnost osobně se potkat s experty z jednotlivých týmů consultingu jako jsou inovace & strategie, analytika, fúze & akvizice, lidský kapitál, podnikové technologie, provozní činnosti a další. Studenti se díky tomu mají šanci dozvědět, jak funguje divize consultingu velké nadnárodní společnosti Deloitte, jaká je náplň práce jednotlivých týmů poradenský služeb a zjistit, co práce těchto týmů obnáší. V rámci této události se studenti mohou potkat s největšími experty z oborů consultingu, osvojit si své znalosti související s fungováním trhem práce a propojit je s praktickými zkušenostmi.
 • KDY: 2. 11. 2022, 18:00 – 19:30
 • KDE: Deloitte
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Denisa Mahútová
 • URČENO PRO: studenty předmětu 5HP503

 

Why to start thinking about studying abroad and debunking myths

 • ANNOTATIONThe aim of the lecture is not only to dispel the established myths about studying abroad and to give one thousand reasons why to study abroad, what to do to be accepted for a study abroad placement, but also to listen to the experiences of students who have already studied abroad.
 • WHEN: 2. 11. 2022, from 18:00
 • WHERE: Žižkov, RB 209 (only estimate)
 • CONTACT PERSON: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • FOR: all those interested in studying abroad (from programs in English)

 

Konference „Sociální politika 2022“

 • ANOTACEOd sociální politiky v moderní společnosti se právem očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulsy a motivaci pro rozvoj každého jedince, a tím i pro prosperitu celé společnosti. Tato očekávání veřejnosti od sociální politiky přitom budou růst spolu s tím, jak v současné době přibývá nových sociálních rizik, aniž by se efektivně dařilo řešit ty stávající. V moderním světě se tak sociální politika stala fenoménem. Fenoménem frekventovaným a velice náročným na veřejné zdroje. Nikoli však izolovaným. Je vždy součástí určitého společenského celku, který kombinuje sféru ekonomickou, sociální, ekologickou, vědecko-technickou, politickou, kulturní, a další. Pro žádoucí vývoj společnosti je nezbytný odpovídající a vyvážený rozvoj všech těchto sfér. K tomu, aby se to dařilo, může sociální politika ve velké míře přispět. V rámci mezinárodní konference podebatujeme nad tím, jaké vize a trendy sociální politiku mohou inspirovat do budoucna. Přitom nesmíme zapomínat na hodnoty, jež tento důležitý obor zastává. Připravili jsme pro vás program, který bude věřím nejen inspirativní, ale i zábavný.
 • KDY: 3. 11. 2022, 8:30 – 14:30
 • KDE: Žižkov, NB 169
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA
 • URČENO PRO: primárně pro studenty předmětů 5HP201, 5HP445 A 5HP301
 • Více informací zde.

 

Exkurze do hornického skanzenu Mayrau

 • ANOTACE: Hlavní myšlenkou je přiblížit zájemcům/studentům, jak byla těžba uhlí a jeho následné zpracování důležité pro ekonomiku a národní hospodářství Československa i předešlého územního celku – Rakousko-Uherska. Stejně tak přiblížit běžný život a reálie horníka. Dané téma je vzhledem k současným událostem značně aktuální.
 • KDY: 3. 11. 2022, 11:00 – 17:00
 • KDE: Hornický skanzen Mayrau, čp. 56, Vinařice
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
 • URČENO PRO: všechny studenty, primárně studenty předmětu 5HP311
 • Více informací a přihláška na akci zde.

 

Exkurze do ČNB „Za měnou“

 • ANOTACE: Realizace exkurze do České národní banky pro studenty anglického programu International Business (IB) a českého programu Hospodářská politika s doc. Chytilovou, v rámci magisterských kurzů 5EN416 Intermediate Macroeconomics a 5EN403 Makroekonomie II., které přednáší a zároveň garantuje. Návštěva expozice „Za měnou“, která by studentům měla poskytnout vhled do aktuální měnové politiky ČNB a obohatit jejich znalosti v oblasti měnové teorie a politiky praktickými ukázkami, které výstava nabízí.
 • KDY: 3. 11. 2022, 14:30 – 16:00
 • KDE: Česká národní banka
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URČENO PRO: studenty předmětů 5EN416, 5EN403

 

Investiční fórum – investovat může skutečně každý, aneb jak být za 5 let korunovým milionářem

 • ANOTACE: Interaktivní diskuze o investování, o finanční gramotnosti a možnostech jak efektivně zhodnocovat své úspory. Praktický pohled na investování z pohledu zdanění, z pohledu různých typů instrumentů – kryptoměny, otevřené podílové fondy, akcie, komodity, korporátní dluhopisy apod. Dotkneme se témat, jak poskládat investiční portfolio, čemu se raději vyhnout a čemu jít naproti. Dále si řekneme něco k hedgingu fondů a výhody či nevýhody a pokusíme se zodpovědět otázky: Vyplatí se investovat dnes do dluhopisů nebo do akcií? Co lze očekávat na finančních trzích ve střednědobém horizontu? Jak se liší investice s různými časovými horizonty apod. Setkání povede finanční kouč a poradce Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D., absolvent Národohospodářské fakulty.
 • KDY: 3. 11. 2022 15:00-16:30
 • KDE: Žižkov, SB 303
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph. D.
 • URČENÝ PRO: primárně pro studenty studijního programu Národního hospodářství

 

Uplatnění absolventů oboru Regionalistika a veřejná správa ve státní a veřejné správě

 • ANOTACE: Přednáška a diskuse významným pracovníkem MVČR, který se podílel na transformaci veřejné správy ČR a zároveň prosadil tzv. Služební zákon.
 • KDY: 3. 11. 2022, 15:15-17:45
 • KDE: Žižkov, SB 225
 • KONTANTNÍ OSOBA: doc. Ing. Petr Tóth, Ph. D.
 • URČENO PRO: primárně pro studenty předmětu 5RE411, 5RE001, 5RE319 a 5RE340

 

Únikovka ČNB

 • ANOTACE: Doplňkový program pro dobrovolníky po skončení exkurze nabízený ČNB- „Venkovní úniková hra“, která je honem na finanční podvodníky, kteří se snaží lidi připravit o peníze a probíhá v okolí ČNB.
 • KDY: 3. 11. 2022, 16:00 – 17:00
 • KDE: Česká národní banka
 • KONTAKTNÍ OSOBA: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URČENO PRO: studenty předmětů 5EN416, 5EN403

 

Sumarizace látky 5IE202 z prvních pěti výukových týdnů a její praktická aplikace

 • ANOTACE: Během inovačního týdne dojde k sumarizaci látky z prvních pěti výukových týdnu před průběžným testem s praktickou aplikací a individuálními konzultacemi s vyučujícím.
 • KDY: 4. 11. 2022, 8:00 – 18:00
 • KDE: Žižkov, RB 101 (pouze předpoklad)
 • KONTAKTNÍ OSOBA:Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
 • URČENO PRO: studenty předmětu 5IE202

 

Přednáška Ernst & Young, s.r.o.

 • ANOTACE: Přednáška Ernst & Young, s.r.o. (nejen) pro studenty předmětů 5RE205 a 5RE001
 • KDY: 4. 11. 2022 9:00-11:00
 • KDE: Žižkov, Likešova aula
 • KONTAKTNÍ OSOBA:prof. Ing. Martin Pělucha, Ph. D.
 • URČENÝ PRO: primárně pro studenty předmětů 5RE001 a 5RE205

 

Exkurze po místech Prahy spojených s hospodářskými dějinami českých zemí

 • ANOTACEVenkovní exkurze vedená prof. Ivanem Jakubcem (Katedra hospodářských dějin NF VŠE) po pražských místech spojených s hospodářskými dějinami českých zemí.
 • KDY: 4. 11. 2022, 10:00 – 14:00
 • KDE: mimo VŠE (místo setkání bude upřesněno)
 • KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Tereza Burianová, formulář
 • URČENO PRO: studenty předmětů 5HD404, 5HD408, 5HD391