Národohospodářská fakulta VŠE získala 3 granty Grantové agentury České republiky

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze získala 3 projekty ve standardní veřejné soutěži (pro komparaci 6 fakult VŠE získalo celkem 10 standardních projektů) Grantové agentury České republiky na rok 2019.

 Řešitel Název projektu
doc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D.

 

Základ pro úspěšnou integraci – podloženo ekonomií kultury
PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

 

Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie
PhD Mgr. Nargiza

Alimukhamedova, MA, MBA

Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování

 

Gratulujeme úspěšným žadatelům.