Navazující magisterské studium

Přihlášku ke studiu pro magisterské studium se začátkem studia od ZS 2015/2016 lze podávat do 30. 4. 2015. Přijímací zkouška se uskuteční dne 18. 6. 2015 v místnosti SB19.

 

Čas přijímací zkoušky Vám bude upřesněn v pozvánce, která Vám bude zaslána cca 14 dní před termínem konání příjímací zkoušky.