Nové vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Rektor s účinností od 1. července 2022 jmenoval doc. Ing. Miroslava Ševčíka, Csc. děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, a to na čtyřleté funkční období, do 30. června 2026.

Nastupující děkan doc. Ševčík zároveň jmenoval do funkce prodekanů NF VŠE v Praze:

* Ing. Adéla Zubíková, Ph.D. – proděkanka pro studium NF VŠE v Praze a statutární zástupkyně děkana
* doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. – proděkanka pro zahraniční vztahy NF VŠE v Praze
* prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. – proděkan pro vědu NF VŠE v Praze