Nový mimosemestrální kurz 5EN381 Behavioral and Experimental Economics

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Vás srdečně zve na nový mimosemestrální kurz, který bude přednášet odborník na behaviorální a experimentální ekonomii profesor Jean-Robert Tyran z University of Vienna.

Zajímá Vás, jak může být využita behaviorální a experimentální ekonomie k objasnění klíčových otázek v ekonomii, zejména pak v teorii veřejné volby? Jakou roli hraje omezená racionalita a jak instituce jako trhy, či demokracie můžou zmírňovat nebo naopak multiplikovat individuální anomálie?

Na tyto a další otázky Vám odpoví kurz mezinárodního odborníka na behaviorální a experimentální ekonomii profesora Jeana-Roberta Tyrana, který bude přednášet na Národohospodářské fakultě VŠE kurz „Behavioral and Experimental Economics“.

Kurz bude probíhat od 31/10/22 do 2/11/2022 v místnosti RB 212.

Chcete-li se přihlásit na tento kurz, můžete tak učinit prostřednictvím INSISu v mimosemestrálních kurzech. Registrace možná od 1.9. 2022.

Profesor Jean-Robert Tyran se ve svém výzkumu zaměřuje na zkoumání toho, jak instituce jako trhy a demokracie můžou být ovlivněny omezenou racionalitou a společenskými preferencemi. Momentálně se angažuje v projektu, který má za cíl vytvořit internetovou platformu zaměřenou na uskutečnění ekonomických experimentů v širším měřítku.

 Profesor Tyran publikoval více jak 50 statí v renomovaných časopisech, jako např. American Economic Review, Econometrica, Review of Economic Studies, Economic Journal, Journal of the European Economic Association and Science, Journal of Public Economics, American Economic Journal: Applied Economics and Games and Economic Behavior.

Mimosemestrální kurz Behavioral and Experimental Economics se soustředí na vybraná témata behaviorální a experimentální ekonomie.

Cílem kurzu je poukázat na to, že identifikace anomálií na individuální úrovni není dostatečná k prokázání jejich silného ekonomického a společenského dopadu. Namísto toho je důležité analyzovat, jak instituce tyto anomálie můžou zmírňovat nebo naopak multiplikovat. V tomto kontextu bude diskutována role řady institucí včetně trhů a s tím souvisejícím tržním vyjednáváním, včetně demokracie jako takové.

Po úspěšném zvládnutí kurzu budou studenti schopni:

-pochopit vybrané koncepty behaviorální a experimentální ekonomie a jejich souvislost se standardní ekonomií, včetně zhodnocení role řady institucí a trhů a jaký efekt mají v kontextu multiplikace individuálních anomálií s vyvozením relevantních ekonomických implikací.

Tento kurz bude vyučován v angličtině.
Výuka bude probíhat v následujících dnech:

  • Pondělí 31/10/22 9-12, 14-17
  • Úterý 1/11/22 9-12, 14-17
  • Středa 2/11/22 9-12, 14-17

Závěrečná zkouška: 11. 11. 2022, 11:00

Těšíme se na Vaši účast. Pro více informací klikněte zde.

Kontaktní osoba: helena.chytilova@vse.cz