Opatření děkana o poskytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty, vědecká stipendia ap. na NF VŠE

Také v letošním roce platí „Opatření děkana o poskytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty, vědecká stipendia ap. na NF VŠE“. Více informací najdete na adrese: http://isis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=7715;download=41050.
Žádost odevzdejte do  10. října 2011. Odměny budou vyplaceny v nejbližším možném výplatním termínu.