Aktuality

Výběrové řízení na pozici – asistent Katedry ekonomie

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici – asistent Katedry ekonomie. Požadavky: VŠ vzdělání v oboru a dokončený doktorát z oboru (nebo vyšší ročník doktorského studia), minimálně 2 roky pedagogické praxe, publikační činnost, znalost AJ. V případě zájmu zašlete svůj životopis a příslušné doklady na adresu: Děkanát Národohospodářské fakulty VŠE, Ing. Jeannette […]

Vyhlášení percentilové hranice v přezkumném řízení (pro odvolání)

Vzhledem k velkému množství obdržených žádostí o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí bylo rozhodnuto, že percentilová hranice pro přijetí do bakalářského studijního programu zůstane na úrovni 80,0. Více informací naleznete v tomto dokumentu, popřípadě kontaktujte referentku Pavlu Ondráčkovou (ondrac@vse.cz).

Provoz studijního oddělení – prázdninové informace

Od 1. 7. do 31. 8. 2010 je provoz omezen na středy (vyjma 21.7. a 28.7.) vždy od 10-12:00 viz Studijní oddělení. Žádosti lze zanechat v kanceláři č. 305. Potvrzení o studiu na ZS 2010/2011 lze vystavit nejdříve až dne 1.9. 2010. Přihlašování na zkoušky a státnice konané v obodobí ZS 2010/2011 tj. po 1.9.2010 […]

Nové kursy Katedry hospodářských dějin

5HD341 – Mezi Marxem a Coca-Colou. SRN v 60. letech. Zaměření předmětu: Předmět umožňuje pochopit základní vývojové tendence, ovlivňující hospodářský, politický, sociální a kulturní vývoj Spolkové republiky Německo v „dlouhých“ 60. letech. 5HD375 – History of Latin America after 1945. The aim of the course: is to acquaint students with the basic tendencies of development of countries […]

Mimosemestrální kurz 5HP 381 v angličtině

Podařilo se nám zabezpečit i pro ZS kurz 5HP 381 formou mimosemestrálního kurzu, který proběhne během řijna a části listopadu 2010.  Studenti se budou moci zapsat prostřednictvím ISISu počátkem září.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: