Poskytnutí odměny za článek v impaktovaném časopise a mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty

  • Také v letošním roce platí „Opatření děkana o poskytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty, vědecká stipendia ap. na NF VŠE“. Více informací najdete zde: http://isis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=7715;download=41050. Žádost odevzdejte referentce pro vědu paní Jitce Martínkové do  18. října 2018. Odměny budou vyplaceny v nejbližším možném výplatním termínu.

 

  • Autoři článků otisknutých v impaktovaném časopise v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 mohou požádat o mimořádnou odměnu, kterou jim udělí pan děkan. Žádost odevzdejte do 18. října 2018 referentce pro vědu paní Jitce Martínkové a připojte k ní kopii vydané studie. Odměny budou vyplaceny v nejbližším možném výplatním termínu. Týká se pouze akademických pracovníků a studentů doktorského studia NF VŠE.