Přijímací zkoušky na magisterské studijní programy s nástupem v ZS 2021/2022 pokračují

Jsme rádi, že se zajímáte o navazující magisterské studium právě na Národohospodářské fakultě!

Pozor, při zakládání e-přihlášek volte volbu ‘Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel InSIS’, pokud jste již uživatelem InSIS, jinak nebude přihlíženo k možnosti splnit podmínky přijímacího řízení („na semestry a kredity“) dle Vyhlášky – založte si přihlášku přímo v InSIS – Moje studium – elektronické přihláška ke studiu.

 

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:

  1. absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v českém jazyce);
  2. dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od ZS 2021/2022

Podmínky se považují za splněné u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili.

Absolventi

Bc. Ondřej Babka

Poslanec

Parlament PS ČR

„Od roku 2018 jako poslanec v PČR zastupuji hnutí ANO, současně jsem také členem Výboru pro životní prostředí, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Stálé komise pro práci Kanceláře PS ČR a dále i několika podvýborů či meziparlamentních skupin v rámci MPU.“

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz.“

Ing. Jaromír Gec

Analytik ekonomiky

Česká národní banka

„Jako analytik v sekci měnové především zpracovávám a vyhodnocuji data z domácí ekonomiky.“

[videostrip video='' ratio='16by9']

Národohospodářská fakulta připravuje odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v za­hraničí. Poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín.

Na fakultě působí řada významných osobností, které působí ve vysokých funkcích ve veřejné správě i podnikové sféře. Více >>