Registrace vedlejších specializací LS 2021/2022

Součástí magisterského programu na Národohospodářské fakultě je studium vedlejší specializace.

O vedlejších specializacích si můžete přečíst více v našem novém katalogu, který naleznete zde: Katalog vedlejších specializací 2021

Vedlejší specializaci si mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili. Přihlašování probíhá od 29. 11. 2021 do 5. 1. 2022
Registrace vedlejší specializace probíhá v InSIS – portálu studenta.

 

NF VŠE nabízí následující vedlejší specializace:

 

Harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

 • Registrace (závazné objednávání VS, VS není ještě udělena) – probíhá od 29. 11. 2021 do 5. 1. 2022
 • Výběrové řízení (plnění zvláštních podmínek, VS není ještě udělena) – do 6. 1. 2022
 • Automatizovaný zápis (schválení registrace, VS není ještě udělena) – 7. 1. 2022
 • Ruční zápis specializací (registrace do volných kapacit, VS stále není ještě udělena) – 8. 1. – 15. 1. 2022
 • Registrace předmětů vedlejší specializace do rozvrhu hodin – 16. – 25. 1. 2022
 • Ruční zápis VS pak dále probíhá ještě nějakou dobu, avšak není nárok na zápis (i nad kapacitu) předmětů dané VS (VS se zapisuje a uděluje přímo, můžou však nastat problémy, pokud máte z nějakých důvodů odebranou VS apod.)

Etapy registrace VS

(I) Student si registruje VS v portálu studenta v InSIS. V registraci nezáleží na pořadí registrace studentů.

 • Student si může registrovat neomezené množství vedlejších specializací. Každé registrované specializaci přiřazuje pořadí (prioritu).
  • Povinné předměty VS jsou v detailu po kliknutí na „Podívejte se prosím do Prohlídky studijních plánů“.
 • V některých VS může probíhat souběžně s registrací výběrové řízení (např. je nutné do speciální odevzdávárny vložit motivační dopis).
 • V automatizovaném zápisu jsou přiděleny VS studentům dle pravidel registrace. Nejprve jsou uspokojeny požadavky studentů, kteří si registrovali VS s prioritou 1. Pokud je ve VS výběrové řízení (body za motivační dopis, za e-test, za prospěch apod.), jsou nejprve zapsáni studenti s vyšším počtem bodů. Pokud není ve VS výběrové řízení, jsou nejprve zapsáni studenti s vyšším počtem získaných kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů. Studenti jsou zapisováni jen do naplnění kapacity VS.
 • Pokud student z důvodu omezené kapacity nebyl zapsán do VS, může být zapsán do VS, kterou si registroval s prioritou 2 opět do naplnění kapacity VS. Obdobně může být využita registrace s dalšími prioritami. Výsledek automatizovaného zápisu student může sledovat v InSIS.

(II) Po automatizovaném zápisu následuje etapa ručního zápisu. V ručním zápisu se student může přímo (záleží na pořadí) zapisovat do VS s volnou kapacitou.
(III) Teprve po skončení etapy ručního zápisu jsou zapsané VS automaticky zaevidovány do studijní agendy. Student získá přístup do skupin VS pro registrace předmětů.

 • Předměty do vedlejšky si student musí zapsat standardně přes InSIS registrace a zápisy, kdy má u svého jména nově i kód VS (např. NF N-ES-HP-3HR), nic nemá předem „předregistrované“.
 • Důležité: Etapa ručního zápisu proto končí před koncem registrací, aby se nově přijatí studenti mohli tyto 2 dny koncem ledna registrovat kursy vedlejší specializace ve skupinách předmětů VS a získat tak vyšší prioritu v automatizovaném zápisu do předmětů (pro povinné předměty VS ve třídě 1, pro volitelné předměty VS ve třídě 2).

 

Podmínky pro zapsání vedlejší specializace

Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky:

 • Student musí studovat navazující magisterské či magisterské pětileté studium.
 • Student nesmí již mít zapsánu VS.
 • Studentovi je umožněno zaregistrovat si jen VS povolené pro jeho obor.
 • Student si může v různých prioritách zaregistrovat neomezené množství VS

 

Jak se registrovat?

 • Přihlásíme se do InSIS
 • Z hlavní nabídky (tzv. Osobní administrativy) zadáme v sekci Moje studium odkaz Portál studenta.
 • V řádku svého magisterského studia klepneme do tlačítka ve sloupci Registrace/Zápisy na VS.
 • V horní nabídce jsou k dispozici tři odkazy: Katalog, Registrace, Statistika registrací.
 • Katalog poskytuje informace o VS a jejich předmětech.
 • Odkaz Registrace umožňuje registrovat si jednu či více VS.
 • Ve Statistice registrací je možné sledovat naplňování VS v registracích.

 

Které vedlejší specializace jsou pro mě přístupné?

Na základě rozhodnutí děkana naší fakulty si smíte zapsat kteroukoli vedlejší specializaci ze všech fakult Vysoké školy ekonomické (pokud ovšem u ní není výslovně uvedeno, že je pro váš obor nepřípustná).