Slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023 a imatrikulace studentů 1. ročníku NF VŠE na Pražském hradě

Vážení studenti 1. ročníku Národohospodářské fakulty,

je nám velkou ctí oznámit Vám, že dne 19. září 2022 se uskuteční od 10:00 do 11:00 hod. na Terase Jízdárny Pražského hradu slavnostní zahájení akademického roku 2022/23 na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze spojené s Vaší imatrikulací. Součástí zahájení akademického roku je také vyhodnocení Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

V dopoledních hodinách od 7.30 do 12.30 hod. pro studenty 1. ročníku odpadá výuka. Tato akce je organizována pro studenty prvního ročníku Národohospodářské fakulty a účast je pro ně povinná. Složením imatrikulačního slibu při zahájení studia se stáváte členem akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Znění akademického imatrikulačního slibu:

Akademické obci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a jejím představitelům slibuji, že budu poctivě a svědomitě usilovat o dosažení akademické hodnosti tak, abych v lidské společnosti šířil dobro, ctil svobodu a posiloval panství práva. Svou fakultu a univerzitu uchovám ve vážnosti a svým jednáním budu přispívat k jejich dobrému jménu.

Několik dalších zásadních informací:

1)        Slavnostní zahájení spojené s imatrikulací se uskuteční za každého počasí, proto Vás žádáme, abyste v případě proměnlivého počasí neváhali vzít s sebou deštníky.

2)        Je třeba, abyste se byli na Terase jízdárny nejpozději v 9:45 hod.

  1. a) Kdopravě využijte nejlépe metro do stanice Malostranská, odkud se následně vydáte po Starých zámeckých schodech. Lze totiž předpokládat, že tramvaje budou přeplněné, proto je to rychlejší a spolehlivější varianta, než čekat na tramvaj. Poté budete pokračovat z  hradního nádvoří směrem k Prašnému mostu; vchod na Terasu Jízdárny (ve směru od Hradu) se nachází po levé straně, těsně před hlavním vchodem do Jízdárny Pražského hradu.
  2. b) Pokud pojedete tramvají, půjdete od zastávky směrem kPražskému hradu, vchod na Terasu Jízdárny naleznete po pravé straně, ještě před Prašným mostem, těsně za schody (hlavním vchodem) do Jízdárny (asi 80 metrů od zastávky tramvaje).

Před vchodem bude stát student s logem Národohospodářské fakulty.

Pozor: Abyste byli na Terase Jízdárny včas, tj. v 9.45 hod., musíte přijít ke vstupu do areálu Pražského hradu dříve!!! U všech vstupů do Hradu nyní probíhají policejní bezpečnostní kontroly vstupujících osob (podobné jako na letištích). Počítejte proto s rezervou minimálně 20 min. Nejmenší fronty bývají u vstupu od Starých zámeckých schodů.

3)         Je nezbytné se dostavit ve společenském oděvu.

4)         Z důvodu nutnosti provedení prezence je třeba mít průkaz ISIC. Pokud jej ještě nemáte, potom předložíte jiný průkaz totožnosti. Prezence proběhne podle prezenčních listin.

 

Na tento slavnostní akt můžete také pozvat své rodiče a příbuzné, které vedení fakulty tímto srdečně zve!

Věříme, že slavnostní imatrikulace v prostorách Pražského hradu přispěje k příjemnému zahájení Vašeho studia na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Vedení NF VŠE