Soutěž o cena děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie dnes odstartovala

S cílem podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii a tedy zvýšit jejich ekonomickou a finanční gramotnost vyhlásil děkan Národohospodářské fakulty VŠE prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., pro školní rok 2019/20 první ročník soutěže o nejlepší středoškolskou práci z ekonomie. „Ukazuje se, že studenti s hlubším zájmem o ekonomii, dokáží lépe zpracovávat informace o dnešním světě. Lépe hodnotí rizika, která přináší i jejich život, ať už jde o případné úvěry, investice i nakládání s vlastním časem,“ uvedl v dané souvislosti prof. Chytil.


Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol, kteří do 15. října letošního roku podají přihlášku a do 15. března 2020 pošlou na zmíněnou fakultu svůj text v rozsahu 12 – 30 stran na jakékoliv ekonomické téma. Nabídka možných témat je součástí oficiální internetové prezentace na stránce https://nf.vse.cz/socd_sp/ , kde je možné nalézt i další podrobné informace o celé soutěži.


Úroveň prací posoudí do 15. dubna 2020 komise složená z vybraných členů akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE. Autorům deseti nejlepších prací bude nabídnuto studium na dané fakultě bez přijímacího řízení a zároveň finanční odměna ve výši: 1. místo – 20. tis. Kč; 2. místo – 15 tis.; 3. míst – 10 tis.; 4. až 10. místo – 5 tis. Kč. Finanční prostředky na soutěž poskytla Nadace DRFG. „Dnešní svět je stále více řízen ekonomickými záležitostmi a bez orientace v nich se člověk může na své cestě životem snadno ztratit. A proto je třeba na ekonomickou gramotnost nezapomínat už na začátku, u mladých lidí ve školách. Tento krok je v souladu s prosazováním zásad společenské odpovědnosti naší investiční skupiny. Soutěž vnímáme jako posun na vyšší stupeň této činnosti a přesah na úroveň vysokých škol jednoznačně vítáme, stejně jako spolupráci s přední ekonomickou fakultou v České republice,“ zdůvodnil rozhodnutí podpořit soutěž David Macek, ředitel Nadace DRFG.


Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Soutěž v médiích

  • Česká televize, Studio 6, 11. 9. 2019, k dispozici zde
  • Nova, Střepiny, 1. 9. 2019, k dispozci zde
  • Mladá fronta Dnes, 13. 9. 2019, k dispozici zde