Výběrové řízení: volná místa pro stážisty ve Stálé misi ČR při OECD v Paříži

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Studenti si musí zapsat vedlejší specializace 5PV: Praktikum ve veřejné správě a následně prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě.


Základní parametry stáže

 • Délka stáže je přibližně 3 měsíce. Stáž probíhá v Paříži.
 • Student získá fakultní stipendium v celkové výši 50 000 – 55 000 Kč.
 • Student po skončení stáže dále obdrží navíc 12 rezervních kreditových poukázek.
 • Obsahem odborné stáže jsou úkony, které odpovídají oboru zaměření daného studenta.
 • Stáž se neuskutečňuje pod záštitou programu Erasmus+.
  • To znamená, že zahraniční pobyt v rámci této vedlejší specializace studenta nijak neomezuje v možnosti ucházet se o studijní výjezd Erasmus+.
 • Student vypracovává odbornou semestrální práci v rozsahu 20-25 stran stati s ohledem na náplň stáže.
  • Práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce.
  • Téma práce musí být schváleno a student jej vypracovává po konzultacích s akademickým pracovníkem.
 • Stáže jsou určeny primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.
  • U ostatních fakult nejsme schopni zaručit plnou výplatu stipendia a přidělení rezervních kreditových poukázek.


Výběrové řízení pro termíny stáží ve druhé polovině roku 2019 se uskuteční ve čtvrtek 28. března od 13 hodin v místnosti NB305.
Svoji účast na výběrovém řízení prosím dopředu oznamte Ing. Milanu Bednářovi – milan.bednar@vse.cz

Náš student nám poslal pár fotografií ze své stáže ve Stálé misi ČR při OECD v Paříži. Vzkazuje, že stáž „naprosto předčila veškerá má očekávání“. Setkal se s řadou zajímavých osobností, např. Emmanuelem Macronem, Klausem Schwabem (prezident Světového ekonomického fóra) společně s José Ángelem Gurríou (generální tajemník OECD), ale i s Jeanem Tirolem (lauterát Nobelovy ceny za ekonomii).


Další informace o vedlejší specializaci 5PV Praktikum ve veřejné správě zde.

Rozhovor s Kryštofem Míškem, absolventem stáže:

Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Kryštof Míšek a jsem student magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny. Pracuji jako vedoucí makléř pro investičního zprostředkovatele Atlantik FT a zabývám se obchody s cennými papíry zejména na americkém trhu. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl na Erasmu na zahraniční univerzitě, a protože jsem chtěl získat i pracovní zkušenost ve státní správě nebo s ní spřízněnou organizací byla možnost stáže v Paříži u OECD pro mě výbornou příležitostí, kterou mohu po jejím absolvování v ZS 2018/ 2019 velmi všem doporučit.

 

Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Vzhledem k tomu, že jsem na střední a na vysoké škole absolvoval různé programy pro studenty zabývající se Diplomacií např. PSS nebo ČMAK (Pražský studentský summit nebo Český model amerického kongresu) mám o mezinárodní politiku zájem a OECD pro mě byla možnost si určitou formu této věci zažít na vlastní kůži.

 

Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Byl jsem přidělen k rozpočtovému výboru pod vedením velvyslance pana Gandaloviče a dělal jsem pro něj různé dílčí analýzy a výstupy v Excelu nebo přímo zápisy z kuloárních jednání např. na Kanadské misi. Souvislost s oborem vidím zejména ve využití ekonomických znalostí a dovedností, které jsem si odnesl za roky studia na NF VŠE.

 

Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Přišel jsem na kanceláře Stálé mise ČR při OECD a dostal nějaké konkrétní zadání nebo jsem přímo šel na OECD kam jsem měl všude volný přístup a rovnou se přiřadil na některé jednání, kterého jsem měl být účasten.

 

Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Dlouho jsme jako ČR usilovali o přijetí rozpočtu na příští dvouletí, což se až na závěr mé stáže na konci prosince konečně podařilo a česká mise (předsedající výboru) i za mé přítomnosti sklidila velký úspěch. I naše malá země má v této organizaci důstojné zastoupení.

 

Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Určitě mi velmi pomohly mé rozšířené znalosti hospodářské politiky a dějin. Rovněž jsem si zlepšil jazykové dovednosti a naučil se lépe pracovat s odbornými texty zabývajícími se hospodářskými tématy.

 

Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Jednoznačně ano. Stáž má velkou prestiž a zaměstnavatelé jí oceňují, jak jsem mohl od té doby na několika pohovorech osobně vidět.

 

Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Vše proběhlo v pořádku, díky trpělivosti pana Bednáře a ostatních zainteresovaných stran z vedení fakulty.

 

Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí, případně se bojí?

Jděte do toho! Lidé na Stálé misi, se kterými budete v kontaktu jsou vstřícní a se začátky Vám pomohou. Pak je jen na Vás kolik si budete chtít z této cenné zkušenosti odnést.