Vyrovnávací kurz z matematiky ZS 2022/2023

Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte nám Vás informovat o tom, že Národohospodářská fakulta VŠE v Praze uspořádá pro své studenty v týdnu od pondělí 12.9.2022 do pátku 16.9.2022 (každý den od 9:15 do 12:30) intenzivní průvodní vyrovnávací kurz matematiky. Kurz je určeny pouze studentům Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a bude jim poskytnut zcela bezplatně. 
Cílem vyrovnávacího kurzu je osvěžit studentům středoškolskou látku matematiky, která je pro studium ekonomie zásadní. Je určen primárně studentům prvního ročníku bakalářského stupně studia NF, ale zváni jsou taktéž studenti z dalších ročníků bakalářského stupně. Kurz je koncipován tak, aby studentům pomohl ke zvládnutí těch nejnáročnějších bakalářských povinných kurzů vyučovaných na NF, zejména pak kurzu „Matematika pro ekonomy (Matematika A)“.Studenti si mohou sami zvolit, zda se kurzu zúčastní prezenčně na půdě VŠE (areál Žižkov), on-line formou (přes MS Teams), či kombinovanou formou prezenční účasti v některých dnech kurzu a v jiných dnech formou online. Vřele doporučujeme upřednostnit prezenční formu výuky z důvodu rizika potenciálních technických problémů spjatých s technickou náročností zajištění hybridní formy výuky. Obsah látky probírané v jednotlivých dnech bude zaregistrovaným studentům rozeslán předem a znovu bude představen první den srovnávacího kurzu v pondělí 12.9.2022. Studenti se mohou dobrovolně rozhodnout, na jakou probíranou látku budou chtít být přítomni, není nutné zúčastnit se srovnávacího kurzu všechny dny.Kurz bude přednášet jedna z budoucích cvičících povinného bakalářského předmětu „Matematika pro ekonomy A“ Bc. Zuzana Johanovská, která v následujícím semestru povede rovnou 2 cvičení tohoto předmětu. Obsah kurzu bude připravován ve spolupráci s přednášejícím předmětu „Matematika pro ekonomy A“ Mgr. Lukášem Krumpem, Ph.D. Bude tak zajištěna plná návaznost vyrovnávacího kurzu na následné studium matematiky.Pokud máte zájem o účast na kurzu, prosím, vyplňte tento krátký formulář, a to nejpozději do čtvrtka 8.9.2022 zde
Další instrukce budou zaslány všem přihlášeným studentům v pátek 9.9.2022.
Přejeme příjemné vzdělávací zážitky!