Bakalářská a magisterská promoce

BAKALÁŘSKÁ A MAGISTIRSKÁ PROMOCE SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU DNE 28. 6. 2017 a týkat se bude těch absolventů, kteří své studium dokončí do 13. 6. 2017.

Podrobný seznam absolventů a čas promoce bude uveřejněn po 13. 6. 2017 zde na webu NF VŠE.

Absolventi, kteří dokončí až po termínu 13. 6. 2017 se zúčastní následné podzimní promoce dne 3. 11. 2017.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague