Hledat
Pokročilé hledání
Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice:

Související stránky

  • Asistent, odborný asistent na Národohospodářské fakultě na Katedře hospodářské a sociální politiky nebo na Katedře hospodářských dějin v oboru: hospodářská a sociální politika či hospodářské dějiny

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru ekonomie, hospodářské a sociální politiky, hospodářských dějin (absolvent doktorského studia nebo student doktorského studia, u něhož se očekává ukončení studia do konce roku 2020), jazykové předpoklady pro výuku v češtině i angličtině, morální bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2017, rozsah úvazku dle dohody.

 

Přihlášku (motivační dopis), profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a ukázku aktuální vědecké práce (job market paper) doručte do 30 dnů od zveřejnění e-mailem na adresu: jeannette.frankova@vse.cz, nebo písemně na níže uvedenou adresu.

____________________________________________________________________

 

  • Docent nebo profesor Katedry hospodářské a sociální politiky

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru ekonomie, hospodářské a sociální politiky nebo ekonomické žurnalistiky, habilitace v oboru ekonomie, hospodářská politika, ekonomická žurnalistika nebo masmediální studia, min. 5 let praxe výuky na VŠ, aktivní znalost cizího jazyka, publikační, pedagogickou a přednáškovou činnost, zkušenost s řešením grantů, morální bezúhonnost.

 

Předpokládaný nástup, rozsah a délka úvazku dle dohody.

Písemné přihlášky včetně životopisu, úředně ověřených kopií dokladů o dosaženém vzdělání, přehledu dosavadní praxe, vědecké a publikační činnosti a výpisu z rejstříku trestů doručte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Ing. Jeannette Franková, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.