28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., v čele Národní rozpočtové rady

Související stránky

V čele nové instituce, Národní rozpočtové rady, stane bývalá členka Bankovní rady České národní banky doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc, která na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze vyučuje předmět Makroekonomická analýza. Úkolem Národní rozpočtové rady je nezávisle hodnotit rozpočtovou politiku, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Doc. Zamrazilová po absolvování inženýrského i doktorského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, zůstala na své Alma Mater přednášet a pracovat ve zdejším Ústavu prognózování VŠE. Také byla vědeckou pracovnicí v rámci Československé akademie věd a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Od roku 1994 pracovala v Komerční bance v týmu pro makroekonomické analýzy a prognózy. Do roku 2008 byla také podnikatelkou v oblasti ekonomicko-organizačního poradenství. Téhož roku ale byla jmenována prezidentem republiky členkou Bankovní rady ČNB. Po skončení mandátu se rozhodla kandidovat do voleb do Evropského parlamentu jako nestraník.

Za pracovníky i studenty Národohospodářské fakulty pani docentce srdečně blahopřejeme, želáme hodně úspěchů a pevné nervy.