Den otevřených dveří ONLINE

Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze proběhne v pátek 15. ledna 2021 od 13:00 on-line jako stream na youtube.

Během této akce vystoupí:

  • prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. – děkan Národohospodářské fakulty,
  • prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. – proděkan pro vědu Národohospodářské fakulty,
  • Ing. Michal Mirvald, Ph.D. – proděkan pro zahraniční vztahy Národohospodářské fakulty,
  • Denisa Mahútová – studentka Národohospodářské fakulty,
  • Petr Solar – student Národohospodářské fakulty.

Během streamu se dozvíte proč podat přihlášku právě na Národohospodářskou fakultu, jaké možnosti fakulta nabízí, jakým způsobem probíhá přijímací řízení, jaké je uplatnění našich absolventů v praxi, jaké jsou možnosti studia v zahraničí a mimoškolských aktivit a mnoho dalšího. To všechno jednak z pohledu vedení naší fakulty. ale také pohledem studentů Denisy a Petra. Během streamu 15. 1. 2021 od 13:00 do 16:00 bude k dispozici také studijní referentka, která bude reagovat na Vaše otázky v chatu.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale zejména v bankovním a podnikatelském sektoru. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v oblasti ekonomického vzdělávání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje v různých anketách na prvním či druhém místě nejlepších ekonomických fakult v ČR. Studijní programy na fakultě jsou atraktivní, jdou s dobou a současně připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

V nadcházejícím akademickém roce budou pro studenty otevřeny tři bakalářské studijní programy, a sice program Ekonomie, program Národní hospodářství a program Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky a do prezenční formy bakalářského studia fakulta přijme 480 uchazečů.

Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování jeho univerzitního charakteru stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, i v letošním roce se vedení fakulty rozhodlo svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio.

Více o podmínkách a průběhu přijímacím řízení zde.

Galerie život na Národohospodářské fakultě: