Doktorandská konference 2016

Ekonomická teorie a její praktická aplikace v prvních dvou dekádách 21. století

Konference se bude konat ve

čtvrtek 28. dubna 2016 od 9:00 hod.

v zasedací místnosti Národohospodářské fakulty NB 350.

Odborný garant:

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

děkan Národohospodářské fakulty VŠE

Termín pro registraci příspěvků do 29. února 2016

Termín pro odevzdávání příspěvků do 4. dubna 2016

 

Požadavky na formální úpravu článku

Registrační formulář

 

Z konferenčních príspěvků bude vydán recenzovaný sborník.

Bližší informace:

Ing. Ivo Strejček

e-mail: xstri00@vse.cz

a průběžně na webu fakulty nf.vse.cz

 

Sborník príspěvků DK2016 k dispozici zde.