Hledat
Pokročilé hledání
Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo projekt VŠE NF v Operačním programu Praha – Adaptabilita (OPPA) k financování.

Název projektuInovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ProgramOperační program Praha – Adaptabilita

Realizátor – Národohospodářská fakulta VŠE v Praze – http://nf.vse.cz/

Zahájení realizace projektu – 1. 12. 2010

Délka trvání projektu – 30 měsíců

Popis projektu – Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a inovace magisterského cyklu na NF VŠE. Cílem podpory internacionalizace na NF je zvýšení mezinárodní prestiže fakulty a posílení jejího postavení jako významné a vyhledávané výzkumné fakulty s výrazným mezinárodním a nadnárodním dosahem. Úspěch fakulty a její budoucí rozvoj je závislý na její schopnosti přilákat kvalifikované pracovníky k dlouhodobému i krátkodobému působení na fakultě a současně přilákat i kvalitní studenty a vybavit je nezbytnými dovednostmi a znalostmi potřebnými k úspěchu v mezinárodní konkurenci.

Nezbytné pro zabezpečení konkurenceschopnosti absolventů vysoké školy se jeví zavedení interaktivních metod výuky při využití nejnovějších technologických postupů. Cílem je zvýšení schopnosti účastníků vzdělávacího procesu samostatně zpracovávat odborné texty k ekonomické problematice.

Kontakt:

Eva Horová (manažerka projektu) – 224 095 521, eva.horova@vse.cz

Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi. CZ.2.17/3.1.00/33332