Termíny

22.5.2018 - 25.5.2018 - 9th Economics & Finance Conference, London

Hledat
Pokročilé hledání
O projektu – abstrakt

Související stránky

OPPA NF VSE 2010

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

„Učme se od učící se organizace“

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze získala v roce 2009 podporu z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu „Učme se od učící se organizace“ financovaného z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Projekt je zaměřen na zavedení a realizaci systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměření projektu reaguje na potřebu zaměstnanců a managementu fakulty vytvořit, zavést a implementovat efektivní systém dalšího profesního vzdělávání opírající se o vypracovaný systém typových pozic a umožňující nejen hladký výkon činnosti fakulty jako celku, ale také výrazné zkvalitnění výuky touto fakultou zajišťované, a to formou systematického zvyšování úrovně tzv. klíčových dovedností a zejména soft skills u všech zaměstnanců fakulty. Zavedení vytvořeného systému a jeho odzkoušení v průběhu realizace projektu umožní efektivním a systematickým způsobem průběžně doplňovat znalosti, rozvíjet klíčové dovednosti každého zaměstnance a verifikovat vhodnost uplatnění tohoto systému v podmínkách veřejného vysokého školství, a to prostřednictvím průběžných evaluací systému i celého projektu.

Samotná volba názvu projektu „Učme se od učící se organizace“ zdůrazňuje převzetí konceptu zavádění dalšího profesního vzdělávání užívaného nejčastěji soukromým a případně veřejným sektorem do oblasti veřejného vysokého školství.

V této souvislosti bude v projektovém období organizováno 16 vzdělávacích kurzů. V letech 2010/2011 se uskuteční kurzy prezentačních dovedností v ČJ, AJ, NJ, kurzy komunikačních dovedností v ČJ a AJ, kurzy psaní impaktovaných článků v ČJ, AJ, NJ, kurz technik a strategií vyjednávání v ČJ a AJ, kurz time management, kurz zvládání stresu, kurz projektového managementu, kurz rétoriky, kurz efektivní sekretářka.