Termíny

22.5.2018 - 25.5.2018 - 9th Economics & Finance Conference, London

Hledat
Pokročilé hledání
Základní charakteristika vzdělávacích kurzů

OPPA NF VSE 2010

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 • aktualizace listopad 2010

Základní charakteristika vzdělávacích kurzů pro období říjen 2010 – červenec 2011

CÍLOVÁ SKUPINA:

Kurzy jsou  od 6.9.2010 určeny  zaměstnancům všech fakult a Rektorátu Vysoké školy ekonomické v Praze s 0,51 zaměstnaneckým úvazkem,  DPP a DPČ s vyšším než ½  průměrným výdělkem. Vždy budou upřednostňováni účastníci z Národohospodářské fakulty, především ti, kteří splňují podmínky cílové skupiny a do aktivity se v uplynulém období nezapojili (viz. podmínky OPPA ESF).

Zbývající vzdělávací kurzy budou realizovány v období září 2010 až červenec 2011.Náklady spojené s kurzy jsou hrazeny. Občerstvení i výukové materiály jsou zajištěny organizátorem.

Kurzy mohou probíhat v AJ, NJ nebo ČJ, dle zájmu účastníků. Část kurzů je realizována formou individuálních konzultací, avšak standardně probíhají ve skupinách po 8-12 účastnících. Všechny kurzy jsou lektorsky zajištěny ze strany společnosti IES a. s., případně odborníky vytipovanými přímo ze strany vedení NF VŠE. Kurzy jsou pojímané interaktivně, zaměřené na diskusi a aplikaci teoretických znalostí do praxe formou  modelových situací. Kurzy se konají v prostorách společnosti IES a.s., pokud není stanoveno jinak.

MÍSTO KONÁNÍ:

IES a.s.

Podolská 15

Praha 4

http://www.institutes.cz/

nebo

Vysoká škola ekonomická

Národohospodářská fakulta

Nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

STANDARDNÍ DÉLKA KURZU: několik běhů po max.2-3 dnech

Konkrétní obsahy kurzů lze přizpůsobit individuálním potřebám jejich účastníků, a to jak před jejich zahájením, tak i v jejich průběhu. Podrobné informace o kurzech (obsah, termíny aj.) naleznete pod odkazem „Nabídka vzdělávacích kurzů“ k danému projektu nebo kontaktujte projektového manažera.

Přehled všech kurzů pro období 10/ 2010 až 8/2011

Kurz komunikačních dovedností v ČJ

 • 5denní kurz v několika dílčích částech
 • více jak jedna skupina
 • kurz je veden zkušenými lektory
 • obsah kurzu:
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Bariéry komunikace
  • Sociální percepce
  • Práce s informacemi se zřetelem na zrychlení přijmu informací a komunikace
  • Nácvik rychločtení
  • Kreativní myšlení a fantazie v komunikaci verbální i neverbální
  • Procvičení mozku a práce s informacemi v komunikaci
  • Osvojení komunikačních strategií v profesním i osobním životě

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

Kurz komunikačních dovedností v AJ

 • 5denní kurz
 • 1 skupina
 • kurz je veden zkušeným rodilým mluvčím
 • obsah kurzu:
  • Teoretické poznatky i praktické rady zaměřené na zkvalitnění komunikačních dovedností účastníků (viz obsah kurzu komunikační dovednosti v ČJ)

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

Kurz prezentačních dovednosti v ČJ

 • 5denní kurz  v několika dílčích částech
 • více jak jedna skupina
 • kurz je veden zkušenými lektory
 • hlavním cílem kurzu je zdokonalení či přímo příprava vlastních prezentací pod vedením profesionálního lektora
 • obsah kurzu:
  • Účel, struktura a forma prezentace
  • Výběr klíčových informací
  • Efektivní přednes/verbální/neverbální prostředky (postoj, prostor, hlas, gestikulace, oční kontakt)
  • Odstranění rušivých návyků
  • Získat a udržet pozornost posluchačů
  • Zvládání připomínek a námitek posluchačů, řízení diskuze a procvičení schopností kritického myšlení
  • Základy sebeprezentace a duševní hygieny s důrazem na relaxační metody ovlivňující prezentaci
  • Pravidla budování úspěšné image – typologie barev a základy etikety
  • Základy práce s programem MS PowerPoint, Word a Excel
  • Pracovní prostředí aplikace
  • Způsoby vytváření nové prezentace
  • Vkládání a úpravy grafických objektů
  • Práce s textem a formátování textu
  • Vytváření grafů, organizační schémata a tabulky
  • Ovládání prezentace během promítání
  • Tisk prezentace
  • Tipy a efekty pokročilé práce s tímto programem

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

nebo

Vysoká škola ekonomická

Národohospodářská fakulta

Nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

Kurz prezentačních dovedností v NJ

 • 5denní kurz  v několika dílčích částech
 • více jak jedna skupinka
 • kurz je veden zkušenými lektory
 • obsah kurzu:
  • Teoretické poznatky i praktické rady k přípravě vlastních prezentací v německém jazyce a jejich odpřednášení (viz obsah kurzu prezentačních dovedností v ČJ).

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

Kurz zvládání stresu

 • 2denní kurz
 • 1 skupinka
 • kurz bude veden zkušeným lektorem
 • obsah kurzu:
  • Zdroje stresu v našem životě
  • Snižování vnitřního stresu
  • Jak zvládnout stres
  • Základní relaxační techniky

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

Kurz psaní impaktovaných článků v ČJ

 • 15denní kurz (kurz bude realizován převážně formou individuálních konzultací, rozsah výuky 15 dní je maximální délka času lektorů strávených výukou a konzultacemi k jednotlivým připravovaným článkům )
 • více jak jedna skupinka
 • kurz bude veden odborníky s vlastní zkušeností s přípravou článků určených pro uveřejnění v impaktovaných (nebo recenzovaných) časopisech
 • obsah kurzu:
  • Základní rady pro přípravu článků pro recenzované a impaktované časopisy, individuální konzultace k právě připravovaným článkům, příprava oponentských posudků k připravovaným článků
  • hlavním cílem tohoto kurzu je podpořit přípravu článků určených k uveřejnění v recenzovaných či impaktovaných časopisech

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

nebo

Vysoká škola ekonomická

Národohospodářská fakulta

Nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

Kurz psaní impaktovaných článků v AJ

 • 15denní kurz (kurz bude realizován převážně formou individuálních konzultací, rozsah výuky 15 dní je maximální délka času lektorů strávených výukou a konzultacemi k jednotlivým připravovaným článkům )
 • více jak jedna skupinka
 • kurz bude veden odborníky s vlastní zkušeností s přípravou článků určených pro uveřejnění v anglicky psaných impaktovaných (nebo recenzovaných) časopisech
 • obsah kurzu:
  • Základní rady pro přípravu článků pro recenzované a impaktované časopisy, individuální konzultace k právě připravovaným článkům, jejich proofreading, příprava oponentských posudků k připravovaným článků
  • hlavním cílem tohoto kurzu je podpořit přípravu článků určených k uveřejnění v zahraničních recenzovaných či impaktovaných časopisech

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

nebo

Vysoká škola ekonomická

Národohospodářská fakulta

Nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

Kurz psaní impaktovaných článků v NJ

 • 15denní kurz (kurz bude realizován převážně formou individuálních konzultací, rozsah výuky 15 dní je maximální délka času lektorů strávených výukou a konzultacemi k jednotlivým připravovaným článkům )
 • 1 skupinka
 • kurz bude veden odborníky s vlastní zkušeností s přípravou článků určených pro uveřejnění v německy psaných impaktovaných (nebo recenzovaných) časopisech
 • obsah kurzu:
  • Základní rady pro přípravu článků pro recenzované a impaktované časopisy, individuální konzultace k právě připravovaným článkům, jejich proofreading, příprava oponentských posudků k připravovaným článků
  • hlavním cílem tohoto kurzu je podpořit přípravu článků určených k uveřejnění v zahraničních recenzovaných či impaktovaných časopisech

Místo realizace: Institut environmentálních služeb, a.s.

Podolská 15

147 00 Praha 4 – Podolí

nebo

Vysoká škola ekonomická

Národohospodářská fakulta

Nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

Kurz technik a strategií vyjednávání

 • 4denní kurz v několika dílčích částech
 • více jak jedna skupinka
 • kurz bude veden zkušenými odborníky
 • obsah kurzu:
  • Proces vyjednávání
  • Jednotlivé fáze vyjednávání
  • Strategie a taktiky – význam a použití v praxi
  • Přesvědčovací styly
  • Triky a manipulace
  • Typy vyjednávání
  • Metoda win-win
  • Typy vyjednávačů a poznání vlastního stylu

Kurz technik a strategií vyjednávání v AJ

 • 4denní kurz v několika dílčích částech
 • 1 skupinka
 • kurz bude veden zkušeným rodilým mluvčím
 • obsah kurzu:
  • Proces vyjednávání
  • Jednotlivé fáze vyjednávání
  • Strategie a taktiky – význam a použití v praxi
  • Přesvědčovací styly
  • Triky a manipulace
  • Typy vyjednávání
  • Metoda win-win
  • Typy vyjednávačů a poznání vlastního stylu

Kurz projektový management

 • 3denní kurz
 • 1 skupinka
 • kurz bude veden zkušeným lektorem
 • obsah kurzu:
  • Projekt (co je projekt, příklady projektů, příčiny úspěchu a neúspěchu projektu, charakteristika projektu, definice a základy projektového řízení, důvody pro a proti projektovému řízení, význam metodiky projektového řízení, rizika projektu a jejich příčiny, strategie řešení rizik)
  • Organizace projektu (struktura řízení projektu, projektový vedoucí a jeho role, úspěšné vedení projektu a podmínky, rozhodující kritéria pro volbu organizace, maticové řízení, projektové plánování a sestavení cílů, projektové úlohy)
  • Týmový management (charakteristika týmu, podmínky fungování, efektivní komunikace pro řízení týmu, řešení konfliktních situací, poznání týmových rolí a jejich využití v rámci průběhu projektu, aspekty týmového vedení)
  • Nástroje pro řízení (nástroje vedoucího projektového týmu, dokumentace a výkaznictví, projektové porady, prezentace výsledků, vyhodnocení projektů)

V období od února do září 2010 byly již realizovány 4 vzdělávací kurzy, a to kurz time managementu, kurz rétoriky, kurz efektivní administrativní pracovník a kurz prezentačních dovedností v AJ.

Webové stránky projektu:

http://nf.vse.cz/evropsky-socialni-fond/oppa/ucme-se-od-ucici-se-organizace/

Projektový manažer: Ing. Klára Fabianková  (KHD, NF VŠE)

Email: klara.fabiankova@vse.cz nebo fabk01@vse.cz

Tel. 721 73 75 76 , (NB 34 A, Žižkov)