Tiskové zprávy


29.6.2019

Vyjádření tiskového tajemníka NF VŠE k žalobě rektora CEVRO Institutu Josefa Šímy proti výpovědi z pracovního poměru na NF VŠE v Praze, která byla Šímovi předána 2. 12. 2013 za porušování pracovních povinností zaměstnance

PDF
Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2017 pod č. j. 62Co238/2017 zamítl tento soud žalobu rektora CEVRO Institutu Josefa Šímy na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru na NF VŠE, která mu byla dána dne 2. 12. 2013. Celý text zde

3.7.2018 Nový děkan se ujal úřadu PDF

Příloha č. 2 – fotografie prof. Chytila

V pondělí 2. července 2018 se ujal funkce nový děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., kterého na čtyřleté funkční období zvolil počátkem dubna jednomyslně akademický senát fakulty. Celý text zde

Tiskový tejemník fakulty

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

email: daniel.vana@gmail.com

telefon: +420 602 110 175

 

  • Autor: Daniel Váňa
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: