Děkan fakulty

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

E-mail: sevcik@vse.cz
Místnost: NB304 a
Telefon: 224095501

 

Děkan fakulty