Děkan fakulty

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

E-mail: sevcik@vse.cz
Místnost: NB320
Telefon: 224095620

 

Děkan fakulty