Speciální výhody studentů Národohospodářské fakulty

Kreditové poukázky

Poskytnutí 12 volných kreditových poukázek v případě úspěšně absolvovaného semestrálního studijního pobytu v zahraničí.

Mimořádné stipendium

Možnost získání mimořádného stipendia ze stipendijního fondu NF jako příspěvek k základnímu stipendiu.

Podpora jazykových certifikátů

NF podporuje získání jazykových certifikátů formou kompenzace kreditových poukázek a poskytnutím mimořádného stipendia.

*NF podporuje získání jazykových certifikátů formou kompenzace kreditových poukázek a poskytnutím mimořádného stipendia.

*Kreditové poukázky a současně i mimořádné stipendium bude poskytnuto pouze v případě úspěšného složení zkoušek Cambridge ESOL (FCE, CAE, BEC Vantage a Higher, IFCE, ILEC) na Katedře anglického jazyka na VŠE.

*Příklad: vystuduje-li student/ka 2 přípravné kurzy na jazykový certifikát FCE, tedy za kurzy 2AJ303 a 2AJ304, celkem za 6 kreditů, přičemž si žádný z kurzů do studijního plánu svého oboru nezapočítává, obdrží zpět 6 kreditových poukázek.

*Motivační mimořádné stipendium 2000 Kč činí cca polovinu ceny uvedených certifikovaných zkoušek skládaných a hrazených na VŠE.

*Kompenzace kreditových poukázek i motivační příspěvek jsou udělovány na základě žádosti, kterou student podává k rukám proděkana pro studium NF VŠE.

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: