Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Národohospodářská fakulta VŠE získala 5 grantů Grantové agentury České republiky

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze získala po loňském úspěchu  další 5 grantů (pro komparaci získalaVŠE celkem 9 grantů) ve veřejné souteži Grantové agentury České republiky .

Doba  Řešitel Téma Členové týmu
2017 – 2019 Libor Dušek Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat Mezinárodní grant společně s Christianem Traxlerem, Hertie School of Governance, Berlin
2017 – 2019 Veronica Grembi Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe Paola Bertoli, KIE
2017 – 2019 Silvester van Koten Design aukcí tržních prémií pobřežních větrných elektráren: teoretický a experimentální výzkum

Taghi Ghadiri (KIE)

2017 – 2019 Alexander Klein Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
2017 - 2019 Martin Pělucha  Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje...

 

2015: Národohospodářská fakulta VŠE získala 2 granty Grantové agentury České republiky

2014: Národohospodářská fakulta VŠE získala 3 granty Grantové agentury České republiky

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.