Nové volitelné kurzy: Repetitorium z makroekonomie, Makroekonomický seminář

Katedra ekonomie od příštího semestru vypisuje volitelný kurz Repetitorium z makroekonomie, který je doplňkem k povinnému kurzu Makroekonomie II.

Volitelný kurz bude opakovat potřebné matematické nástroje a procvičovat těžší témata a příklady probírané na přednáškách. Za jeho absolvování lze získat 2 kredity. Zápis na kurz probíhá standardním způsobem přes ISIS.

K anglické verzi Makroekonomie II je taktéž vypsán doplňkový kurz, a to Makroekonomický seminář.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague