Hledat
Pokročilé hledání
Organizační struktura

Národohospodářská fakulta

Organizacni schema fakulty

Vedení fakulty
- Děkan fakulty: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

- Proděkan pro studium: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
- Proděkan pro vědu: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
- Proděkan pro zahraniční vztahy:  Ing. Michal Mirvald, Ph.D.
- Tajemnice fakulty: Ing. Jeannette Franková
- Tiskový tajemník: PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

 • Proděkan pro studium
  - pedagogická komise
  - studijní oddělení
  - studentský tajemník
 • Proděkan pro vědu
  - grantová a ediční komise
  - referentka pro vědu
  - referentka pro doktorské studium
 • Proděkan pro zahraniční vztahy
  - asistentka proděkana pro zahraniční vztahy
 • Katedry
  • ekonomie (keke)
  • filosofie (kfil)
  • hospodářské a sociální politiky (khp)
  • hospodářských dějin (khd)
  •  institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (kie)
  • práva (kapr)
  • regionálních studií (kreg)
 • Výzkumná pracoviště
  • Laboratoř experimentální ekonomie (LEE)
  • Středisko regionálních a správních věd (SRSV)