Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Děkan fakulty

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

E-mail: sevcik@vse.cz
Místnost: 304 NB
Telefon: (+420) 224 095 501
Úřední hodiny: informace na 305 NB

Datum a místo narození: 15. 6. 1958, Zlín

Vzdělání:

Gymnázium - 1977 1. maturita
SEŠ zahraniční obchod – 1979 2. maturita
VŠE fakulta národohospodářská, Praha – 1979 - 1983 státní zkoušky
vědecká aspirantura - VŠE Praha - obhajoba v r. 1992 a zisk titulu kandidáta věd
VŠE Praha - 2010 - zisk titulu docent

Zahraniční studijní, přednáškové pobyty a stáže, účast na konferencích:

Vídeňská Univerzita, Rakousko; IHS Europe Chamboin Sur Lyon; Karl Menger Institut Wien; Wirtschaftsuniversität St. Gallen, Švýcarsko; Liberales Institut, Zürich, Švýcarsko; Hongkong; Univerzita Bergen, Norsko; Mont Pelerin Society, Heritage Foundation, Washington; Mont Pelerin Society, Potsdam; Mont Pelerin Society, Bratislava a jiné.

Členství v domácích a mezinárodních odborných společnostech:

člen Klubu mladých vědeckých pracovníků VŠE (1988 – 1990)
člen Kruhu nezávislé inteligence (1989 - do skončení činnosti)
spoluzakladatel a ředitel Liberálního institutu (1990– dosud)
spoluzakladatel Rady vysokých škol (prosinec 1989)
člen České společnosti ekonomické (1990 – dosud)
člen předsednictva Rady vysokých škol - RVŠ (1990 -1996)
předseda komise pro studentské záležitosti RVŠ (1991 -1995)
člen redakční rady časopisu Politická ekonomie (1990-1992)
člen předsednictva Asociace investičních společností a fondů - AISF (1994 - 1996)
člen předsednictva Unie investičních společností – UNIS (1996 -1998)
člen Rady SCP (1997-2003)
člen akademického senátu VŠE (1997 - 2000)
předseda legislativní komise AS VŠE (1997- 2000)
předseda akademického senátu NF VŠE (2003 - 2010)
předseda řídící komise činnosti Znaleckého ústavu NF VŠE (2006 - dosud)

Členství ve vědeckých radách a komisích:

předsedající a člen ad hoc vzniklých komisí v období přestavby studijních programů VŠE v letech 1990 - 1992
člen vědecké rady VŠE (1990-1991)
člen vědecké rady NF VŠE (2003-2006, 2006 - dosud)
ředitel Liberálního institutu (1990 – dosud)
předseda správní rady Liberálního institutu (dosud)
místopředseda pracovní skupiny primátora hl. m. Prahy pro optimalizaci grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury (2005 – 2006)

Pedagogická činnost:

1983 - 1984 Asistent na pracovišti dějin ekonomických teorií přednášející předmět Dějiny ekonomických učení pro studenty dálkového studia
1985 - 1989 Odborný asistent pracoviště dějin ekonomických teorií přednášející kurzy Dějin ekonomických učení pro denní a dálkové studium
1986 - 1993 Zkoušení denního a dálkového studia předmětu Dějin ekonomických učení
1990 - 1991 Prorektor VŠE pro pedagogiku, výstavbu a přestavbu VŠE
1990 - 2003 Odborný asistent na katedře dějin ekonomických teorií a katedře ekonomie, přednášející předměty Dějiny ekonomických teorií, Hospodářská politika, Mikroekonomie a Makroekonomie. Zkoušení předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie.
2003 - 2006 Odborný asistent na katedře hospodářské politiky, přednášející předměty Makroekonomie, Základy hospodářské politiky a Hospodářská a sociální politika. Zkoušení předmětů Makroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.
2003 - dosud Vedení diplomových seminářů
2006 - dosud Odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky, přednášející předmětů Hospodářská a sociální politika. Zkoušení bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie a Hospodářské politiky a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.
1993 - dosud Vedení a oponentura diplomových a doktorských prací na Národohospodářské fakultě VŠE a fakultách UK v Praze