-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Garanti oborů

Bakalářské studijní obory

Ekonomie: doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

Veřejná správa a regionální rozvoj: doc. Ing. Petr Tóth, Ph.D.

Národní hospodářství: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

Magisterské studijní obory

Ekonomická analýza: doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Hospodářská politika: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Hospodářské a politické dějiny 20. století: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Regionalistika a veřejná správa: doc. Ing. Petr Tóth, Ph.D..

 

Doktorské studijní obory

Ekonomická teorie: doc. Mgr. PhDr. doctorandus Silvester van Koten, M.A., Ph.D.

Hospodářská politika: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Hospodářské a politické dějiny 20. století: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Regionalistika – veřejná správa: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.