-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Proděkan pro vědu

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

E-mail:  toth@vse.cz
Místnost:  NB 324
Telefon: 224 095 624

 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.  Na přelomu osmdesátých a devadesátých let působil jako odborný asistent ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury. Následně nastoupil ve stejné funkci na Vysokou školu ekonomickou. Zde působí na Katedře regionálních studií (KREG) na Národohospodářské fakultě. Participoval na přípravě zavádění tématiky regionálního rozvoje do výukového programu Vysoké školy ekonomické. Tyto aktivity vyústili v akreditování oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“. Na Národohospodářské fakultě získal titul Ph.D. z oboru „Hospodářská politika“ a titul docent z oboru „Regionální a správní vědy“.

Je zástupcem vedoucího Katedry regionálních studií a garantem bakalářského oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“. Současně je i členem odborných komisí, grantových a oborových rad, z nichž některé i vede.

Publikuje a odborně působí především v oblasti regionální a municipální ekonomie. Zaměřuje se na hospodaření s majetkem měst, obcí a krajů, na problémy jejich financování, na majetkové a finanční analýzy v této oblasti. Podílí se také na zpracovávání koncepčních rozvojových dokumentů v územní samosprávě. V těchto souvislostech se věnuje také otázkám bytové politiky i informačním systémům veřejné správy (eGoverment).